4. AYDIN İÇ HASTALIKLARI GÜNLERİ

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU BAŞKANI
Prof. Dr. Sabri BARUTCA

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
(İsimler ünvan ve soyadı sırasına göre yazılmıştır)

Prof. Dr. Sabri BARUTCA
Prof. Dr. Zahit BOLAMAN
Prof. Dr. Engin GÜNEY
Prof. Dr. Nezih MEYDAN
Prof. Dr. H. Meltem SÖNMEZ
Prof. Dr. Taşkın ŞENTÜRK
Prof. Dr. Hadi YAŞA
Prof. Dr. İrfan YAVAŞOĞLU
Prof. Dr. Yavuz YENİÇERİOĞLU
Prof. Dr. Vahit YÜKSELEN
Doç. Dr. Hakan AKDAM
Doç. Dr. Hilal BEKTAŞ UYSAL
Doç. Dr. Adil COŞKUN
Doç. Dr. Songül ÇİLDAĞ
Doç. Dr. Mustafa ÜNÜBOL
Dr. Öğr. Üy. Altay KANDEMİR
Dr. Öğr. Üy. Özlem OLTULU
Dr. Öğr. Üy. Esin OKTAY
Dr. Öğr. Üy. Gökhan SARGIN