4. AYDIN İÇ HASTALIKLARI GÜNLERİ

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

Prof. Dr. Sabri Barutca

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Sabri Barutca

Prof. Dr. Zahit Bolaman

Prof. Dr. Engin Güney

Prof. Dr. Nezih Meydan

Prof. Dr. H. Meltem Sönmez

Prof. Dr. Taşkın Şentürk

Prof. Dr. Hadi Yaşa

Prof. Dr. İrfan Yavaşoğlu

Prof. Dr. Yavuz Yeniçerioğlu

Prof. Dr. Vahit Yükselen

Doç. Dr. Hakan Akdam

Doç. Dr. Halil Bektaş Uysal

Doç. Dr. Adil Coşkun

Doç. Dr. Songül Cildağ

Doç. Dr. Mustafa Ünübol

Dr. Öğr. Üy.  Altay Kandemir

Dr. Öğr. Üy. Özlem Y. Oltulu

Dr. Öğr. Üy. Esin Oktay

Dr. Öğr. Üy. Gökhan Sargın