4. AYDIN İÇ HASTALIKLARI GÜNLERİ

SEMPOZYUM BİLİM KURULU BAŞKANI
Prof. Dr. İrfan YAVAŞOĞLU

SEMPOZYUM BİLİM KURULU
(İsimler ünvan ve soyadı sırasına göre yazılmıştır)
Prof. Dr. V. Gürhan KADIKÖYLÜ
Prof. Dr. İrfan YAVAŞOĞLU
Doç. Dr. Semra AYTÜRK SALT
Doç. Dr. Hakan AKDAM
Doç. Dr. Hilal BEKTAŞ UYSAL
Doç. Dr. Adil COŞKUN
Doç. Dr. Songül ÇİLDAĞ
Doç. Dr. Özkan GÜNGÖR
Doç. Dr. Özge KESKİN
Doç. Dr. Burak ÖZŞEKER
Doç. Dr. Cem ŞAHİN
Doç. Dr. Emine Figen TARHAN
Doç. Dr. Mustafa ÜNÜBOL
Dr. Öğr. Esin OKTAY